برچسب: دوران باستان

تاریخچه ساختمان‌های بلند در جهان-۱

ساختمان‌های بلند از زمان برج مشهور بابل تاکنون، موضوعی چالش‌برانگیز در حیات بشری بوده است. اصلی‌ترین انگیزه‌های ساخت سازه‌های بلند در طول تاریخ شامل موارد زیر است: توجه به آسمان، جهان ماوراء و میل بشر برای رسیدن به بهشت؛ نگاه به جهان از فرازی بالاتر؛ جلب توجه به سوی محل...