بناهای بلند - ساختمان بلند واقعیتی ست که باید آن را بپذیریم.

بارهای وارد بر ساختمان‌های بلند

در ساختمان‌های بلند، بارهای مرده و زنده با افزایش تعداد طبقات به طور متناسب افزایش می‌یابد. وزن مصالح به‌کار رفته در ساختمان و تعداد کاربران در مقایسه با ساختمان‌های کوتاه، به همان نسبت طبقات و ارتفاع، بیشتر هستند؛ اما در رابطه با بارهای جانبی که سبب ایجاد تغییر شکل‌های افقی،...

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در ساختمان‌های بلند

سیستم‌های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در ساختمان‌های بلند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در کنار سیستم‌های تاسیساتی، تامین ایمنی ساختمان‌های بلند نسبت به سایر ساختمان‌ها دارای ابعاد وسیع‌تر و پیچیده‌تری است. در یک ارزیابی از هزینه‌های ساخت(سرمایه‌گذاری اولیه) ساختمان‌های بلند، بین ۲۵ تا ۴۵ درصد هزینه‌ها به تاسیسات مکانیکی و الکتریکی...

لزوم آشنایی معمار با طراحی سازه‌ای-۲

دکتر علی سیدیان در مقاله خود با عنوان «برنامه‌ریزی در فرایند طراحی معماری با رویکرد وحدت و هماهنگی سازه و فضا»،  معماری را یک پدیده در تقاطع علم و هنر معرفی می‌کند که اصول آن به تناسب پیشرفت و تکامل همه علوم و هنرها، و در کل بلوغ و رشد فکری...

لزوم آشنایی معمار با طراحی سازه‌ای-1

مک‌دونالد بیان می‌کند کلیت فرم ساختمان را معمار معین می‌نماید، از این‌رو کار طراحی با معمار آغاز و به رهبری او انجام می‌شود. در نتیجه معمار باید با دیدی جامع در محدوده سازه‌های موجود عمل نماید و اولین ایده‌های خویش را در مورد فرم بنا ارائه کند. سازه‌های معمارانه، اگر...

معیارهای طراحی معماری ساختمان بلند

هر چند طرح يك ساختمان بلند حاصل نهايی فرآيند پيچيده‌ای است كه عناصر آن بر هم تاثير متقابل دارند و عوامل متعددی از جمله ويژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن موثرند، اما با رعايت اصول و معيارهای حاصل از پژوهش های بنيادی و كاربردی در زمينه طراحی معماری، سازه...

فراوانی ساختمان‌های بلند

در ابتدای هر سال، شورای ساختمانهای بلند و زیستگاه شهری (CTBUH)، گزارشی مرتبط با بررسی ساختمان‌های بلند ۲۰۰ متری و بالاتر که در طول سال گذشته تکمیل شده‌اند، منتشر می‌نماید. نمودار مهم فراوانی ساختمان‌های بلند ۲۰۰ متر و بالاتر  در سال ۲۰۱۶ بر اساس مصالح، کاربری و موقعیت، که در...

تاریخچه ساختمان‌های بلند در جهان-۱

ساختمان‌های بلند از زمان برج مشهور بابل تاکنون، موضوعی چالش‌برانگیز در حیات بشری بوده است. اصلی‌ترین انگیزه‌های ساخت سازه‌های بلند در طول تاریخ شامل موارد زیر است: توجه به آسمان، جهان ماوراء و میل بشر برای رسیدن به بهشت؛ نگاه به جهان از فرازی بالاتر؛ جلب توجه به سوی محل...

معیارهای مؤثر در تعریف ساختمان بلند

برخی معیارهای موثر در تعریف و اندازه‌گیری ساختمان‌های بلند به نقل از CTBUH (شورای ساختمان‌های بلند و زیستگاه شهری) در زیر تشریح شده‌اند: زمینه: ممکن است یک ساختمان ۱۴ طبقه در شهری مانند شیکاگو یا هنگ‌کنگ یک ساختمان بلند محسوب نشود، در حالی که همان ساختمان در یکی از شهرهای...

تعریف ساختمان بلند

از دیدگاه مهندسی سازه: ساختمانی بلند محسوب می‌شود که در طراحی و اجرای آن نیروهای جانبی باد و زلزله تاثیرگذارتر و مهم‌تر از نیروهای عمودی باشند (حدود ۳۲متر). از دیدگاه معماری: ساختمانی بلند محسوب می‌شود که نسبت ارتفاع به قطر آن حداقل برابر ۱۴/۳ باشد. به عبارت دیگر، ارتفاع آن...