آرشیو پیام هفته

سالیوان: من حالا می‌گویم که طراحی ساختمان اداری بلند باید به خوبی درک شده و در همان ابتدا با آن به عنوان یک مسئله حل‌شده، برخورد گردد. اصرار یک مسئله حیاتی، بر یک راه حل صحیح است.

ریچارد باکمینستر فولر: من زمانی که روی حل یک مسأله کار می‌کنم، هرگز در مورد زیبایی راه حل آن فکر نمی‌کنم. من تنها به این می‌اندیشم که چگونه مسأله را حل کنم. اما بعد از حل مسأله، اگر راه حل بدست آمده زیبا نباشد، می‌فهمم که این راه حل اشتباه است.

ریچارد راجرز: ساختمان‌ها صرفاً کالا نیستند. آنها مانند پرده‌ای پشت صحنه زندگی ما را در شهر می­‌سازند. معماری هنر شکل دادن به آن چیزی است که ما مرتباً در آن به نمایش می‌پردازیم، چرا که به خلق محیطی می‌پردازد که تمامی جزئیات روزانه زندگی ما در آن اتفاق می‌افتد.